България

Напоследък се забелязва голямо увеличение на цените и разходите за електроенергия. Много хора използват уреди, които...